Måleriakuten

Vill du ha ett målningsjobb utfört utan längre väntetid? Då skall du ringa vår akutbil för "Små snabba jobb". Jobbet utförs till en fast timpenning inklusive standardmaterial som tapeter (Borosan eller Fioton), spackel, takfärg, snickerifärger, klister, väv (typ G135), samt täckningsmaterial.  

Ring oss på: 0660-126 33!